Kariyer Danışmanlığı Komisyonu

KARİYER DANIŞMANLIĞI KOMİSYONU GÖREV TANIMI


Görevin Adı               : Kariyer Danışmanlığı Komisyonu

Görevin Kapsamı      : Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Üniversite öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına bireysel düzeyde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak, iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar hakkında bireysel düzeyde destek vermek ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak.

 

Görevi ve Sorumlulukları

  • 1-Öğrencilerin, mezunların ve çalışanların kişisel gelişimlerine destek vermek.
  • 2-Öğrencilere ve mezunlara etkin özgeçmiş yazmak.
  • 3-Yüksekokul öğrencilerine ve mezunlara yönelik olarak işyeri mülakat provalar ve simülasyonları düzenlemek.
  • 4-Öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı ve koçluğu yapmak veya yönlendirmek.
  • 5-Öğrencilere ve mezunları iş hayatına hazırlama adına eğitimler, seminerler düzenlemek.


Yetkileri

  • 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  • 2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

  • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
  • 2-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
  • 3-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Komisyonlarda görevli Öğretim Elemanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

KOMİSYON   :Kariyer Danışmanlığı Komisyonu  

BAŞKAN        :Öğr.Gör. İbrahim BİLGİÇ          

ÜYE               :Öğr.Gör. Hakan ÖZTÜRK

ÜYE               :Öğrenci Fatih KUMBASAR