2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARIYLA İLGİLİ DUYURU !!!

20 Eyl

  • Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Sayın Öğrencimiz;

Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, başarınızdan dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

I-KAYIT İŞLEMLERİ

2019 YKS Ek yerleştirme sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

1) Kayıt Tarihleri;

E-Kayıtlar 23 – 25 Eylül 2019 23:59’a kadar arasında “turkiye.gov.tr” web adresinden, Üniversiteye gelerek şahsen kayıt yaptıracaklar ise

23 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında Yüksekokulumuz yerleşkesinde yapılacaktır.

2) Elektronik Kayıt (E-Kayıt);

* Elektronik kayıt (E-Kayıt) öğrenci için zorunludur. Herhangi bir nedenle Elektronik kaydı gerçekleştiremeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Yüksekokuluma gelerek kaydını şahsen yaptırabilecektir.

* E-kayıt yaptıracak öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.

* E-kayıt yaptıracak öğrenciler  23 – 25 Eylül 2019 tarihleri arasında “www.turkiye.gov.tr” adresindeki “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

* E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve Yüksekokulumuza yönlendirilecektir.

* Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

* www.turkiye.gov.tr üzerinden E-kaydını gerçekleştirilen öğrenciler üniversitede herhangi bir kayıt işlemi yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.

* E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.

* Harç muafiyeti için; öğrenim ücretinden özrü oranında muaf olacaklar ile şehit ve gazi çocukları 27 Eylül 2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na belge getirmeleri gerekmektedir.

3) Üniversitemize Şahsen Müracaat ile Kayıt :

“Üniversite E-Kayıt” yöntemiyle kayıt yaptıramayan adayların 23 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen gerekli belgeler ile birlikte Yüksekokulumuz yerleşkesine şahsen başvurarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1) “Lise Diploması”nın aslı veya yeni tarihli “Geçici Mezuniyet Belgesi”nin aslı (Fotokopi yada Noter onaylı suret kabul edilmez).

a) Diplomanın kayıp olması durumunda Lise Diploması Kayıp Belgesinin aslı.

b) Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).

2) 2019-YKS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

3) Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4) 6 adet 4.5x6 ebadında son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

5) 1 adet A-4 ebadında büyük beyaz zarf ve 6 TL.’lik posta pulu (Toplam 6 TL tutarında).

6) 28 yaşından büyük olan erkek adayların “Askerlikle İlişkisi Yoktur” belgesi (28 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır).

Açıklamalar : 

1- ‘’Şahsen Müracaat ile Kayıt’’ yaptıracak adayların evraklarını bizzat veya noter aracılığı ile vekalet eden kişi tarafından teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilen evraklar kabul edilemez, kayıt işlemi yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz.

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5- İstenen belgelerin aslı kabul edilir.

6- Adli sicil kaydına ilişkin adayın yazılı beyanı alınacaktır.